תקנון
"אגוד טיים" הינה תוכנית ייעודית של בנק אגוד לישראל בע"מ (להלן: "הבנק") המופעלת ע"י חברת היי ביז בע"מ (להלן: "היי ביז") באמצעות אתר חיצוני (שאינו אתר של הבנק) (להלן: "האתר"), שבמסגרתה יוענקו, לפי שיקול דעת הבנק, ללקוחות הבנק המחזיקים בכרטיסי אשראי שהונפקו על ידי הבנק, מסוג ויזה או Diners של חברת כאל, הנחות במעמד החיוב ו/או הנחות במעמד הרכישה ו/או מבצעי מכירה מיוחדים ו/או הטבות אחרות (להלן: "ההטבות") על ידי בתי עסק שונים, וזאת בעת ביצוע עסקאות בכרטיסי האשראי הבנקאיים של אגוד ושהונפקו על ידו, למעט אם בית עסק מסוים אינו מכבד את כל הכרטיסים. האתר מוצע לשימושך בכפוף לתקנון שלהלן ובכפוף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת המתפרסמים באתר. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים ו/או שירותים באתר, מהווה את הסכמתך לכל התנאים, ההוראות וההודעות הללו, לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי מתנאי התקנון שלהלן- הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר. קבלת ההטבות מותנית בהסכמה לאמור בתקנון זה ובעצם מימוש ההטבה יש משום הסכמה לתנאים.

1. כללי1.1. הגדרות

1.1.1. "חבר אגוד טיים"- כל מי המחזיק כדין בכרטיס אשראי פעיל שהונפק על ידי הבנק, עליו מוטבע לוגו חברת כרטיסי האשראי לצד לוגו הבנק (להלן: "כרטיס אשראי אגוד").

1.1.2. "משתתף"- כל מי שהנו חבר אגוד טיים וביצע פעולה כלשהי באתר.

1.1.3. "ביצוע פעולה באתר"- משמעה גלישה באתר, כל פעולת רכישה ו/או ביצוע הזמנה טרם רכישה ו/או הצטרפות לשירות מן השירותים המוצעים באתר, ולרבות כתיבת ו/או העלאת תוכן מכל מין וסוג שהוא לאתר.

1.2. התקנון שלהלן מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והוא מתייחס, כמובן, לנשים ולגברים כאחד.

1.3. התקנון שלהלן חל בנוסף לכל תנאי ו/או הוראה נוספת ספציפית שתתפרסם באתר. השימוש בחלקים מסוימים באתר עשוי להיות כפוף לכללים נוספים אשר יופיעו באותם החלקים ואשר נועדו להוסיף על התקנון שלהלן ולא לגרוע ממנו.

1.4. הבנק ו/או היי ביז שומרים על הזכות לשנות, להוסיף, לגרוע ולתקן, בכל עת, את תנאי התוכנית וכן את תנאי תקנון זה, לפי שיקול דעתם הבלעדי. האחריות המלאה להכרת תנאי ההשתתפות באתר על פי תקנון זה חלה, בכל עת, על המשתתף בלבד.

1.5. התמונות המופיעות באתר ו/או בפרסומים השונים הינן באחריות הבלעדית של בתי העסק ונועדו לשם המחשה בלבד לפיכך, ייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות, כולן או חלקן, לבין המוצרים ו/או השירותים הנמכרים בפועל על ידי בתי העסק.

1.6. האתר אינו אתר של הבנק, ולכן הוא חיצוני למערכות אבטחת הבנק ואינו מיועד לאספקת שירותים בנקאיים.2. החברות ב"אגוד טיים":2.1. לקוח הבנק המחזיק כרטיס אשראי אגוד משויך באופן אוטומטי לתוכנית "אגוד טיים". החברות ב"אגוד טיים" אינה כרוכה בתשלום.

2.2. לקוח הבנק אשר כרטיס האשראי שלו משייך אותו גם למועדון אחר או לתוכנית הטבות אחרת המקנה לו הנחה במעמד החיוב באותו בית עסק, ייהנה מהנחה המגיעה לו על פי תוכנית "אגוד טיים" או במועדון/ תוכנית ההטבות האחר/ת- הגבוהה מביניהן. מובהר כי במקרה כזה לא ייהנה הלקוח מכפל הנחות. בהצטרפות לרשימת התפוצה של המועדון, הנך מאשר לבנק ולהיי ביז לשגר אלייך לתיבת הדואר האלקטרוני ו/או לפקס ו/או לטלפון הסלולרי שלך מידע, שירותים, פרסומות ומסרים מסחריים.3. תוקף ההטבות:3.1. התוכנית תחל ביום 18.1.2012 ותסתיים במועד עליו יודיע הבנק.

3.2. רשימת בתי העסק המשתתפים, שיעור ההטבה ו/או סוג ההטבה אותה מעניק כל בית עסק יפורסמו מעת לעת באתר זה ו/או בפרסומים שונים על פי שיקול דעת הבנק ו/או היי ביז, והם כפופים לשינוי בכל עת.

3.3. מבלי לגרוע מכלליות האמור, הבנק ו/או היי ביז שומרים על הזכות לעדכן, לפי שיקול דעתם הבלעדי, בכל עת, את רשימת בתי העסק, את ההטבות ואת תוקפן, לפי שיקול דעתם הבלעדי. רשימת בתי העסק המשתתפים, שיעור ו/או סוג ההטבה, תנאי התוכנית ותנאי התקנון נכונים למועד הופעתם בלבד באתר ו/או בפרסומים האחרים ועל הלקוח האחריות לבדוק ולהתעדכן בפרטים המעודכנים.4. אחריות:4.1. ההטבות ב"אגוד טיים" מתופעלות באמצעות חברות כרטיסי האשראי ומנוהלות בכל הקשור לנושאים השיווקיים של גיוס ההטבות על ידי היי ביז.

4.2. הקישורים לאתרים המוצעים באתר ניתנים כהצעה בלבד ומודגש בזה כי אין בהצעת קישור כאמור כל הסכמה ו/או המלצה ו/או אחריות של הבנק ו/או חברות כרטיסי האשראי ו/או היי ביז בכל דרך שהיא למוצג בהם, קיומם, פעילותם ו/או המוצע באתרים ובאלו המקושרים להם בכל דרך ואופן.

4.3. הבנק ו/או חברות כרטיסי האשראי ו/או היי ביז איננה היצרן ו/או היבואן של המוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע מהאמור בתקנון זה, הבנק ו/או חברות כרטיסי האשראי ו/או היי ביז אינם אחראים באופן ישיר ו/או עקיף ו/או בכל דרך אחרת למתן השירות והאחריות למוצרים המוצעים ומסופקים באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף. האחריות בגין האמור, ככל שקיימת, חלה באופן בלעדי על בתי העסק.

4.4. כל רכישה של מוצר ו/או שירות ו/או פעילות על ידי משתתף במסגרת תוכנית ההטבות, הינה באחריותם הבלעדית של המשתתף ושל בית העסק מעניק ההטבה.

4.5. במקרה שתתקבל תלונה מצד משתתף בגין האמור לעיל, תפעל היי ביז במאמצים סבירים ומקובלים אל מול בתי העסק בכדי לנסות ולפתור את התלונות באופן המיטבי לטובת המשתתף.

4.6. בשום מקרה אין לראות בבנק ו/או בחברות כרטיסי האשראי ו/או בהיי ביז בגדר ממליץ ו/או מכוון ו/או מציע לגבי בית העסק המשתתף ו/או המוצר ו/או השירות ו/או הפעילות.

4.7. למידע וברורים ניתן לפנות בכתב לחברת היי ביז בע"מ, ל- support@igudtime.co.il ופנייתכם תיענה בהקדם; או למוקד הטלפוני שמספרו 074-7223660 בימים א' - ה' בין השעות 08:30 – 17:00.

4.8. על ההשתתפות בתוכנית וכל הנובע מהשתתפות זו יחולו דיני מדינת ישראל.
* שווי ההנחה למחזיקי כרטיס אשראי
   של בנק אגוד לא יעלה על 275 ש"ח
בכל שאלה בנושא כרטיס האשראי של בנק אגוד או לפניות בכל
נושא אחר, ניתן להשאיר פרטים ונציגנו יחזור אליך בהקדם.
פניה בנושא:
שם פרטי:
שם משפחה:
דוא"ל:
ישוב:
טלפון:
תוכן הפנייה: